GETTING MY ALMANCA SAYıLAR TO WORK

Getting My almanca sayılar To Work

Getting My almanca sayılar To Work

Blog Article

Şimdi sayıların hafızamıza yerleşmesi için hem tekrar yapalım hem de Almanca Sayıları Yirmiye kadar okuyalım.

Yirmiden sonraki sayılarda iki basamak arasına “ve – und” kelimesi eklenir. Önce birler basamağı sonra onlar basamağı okunur.

Almancayı öğrenmek isteyenler için sayıları öğrenmek birinci basamaktır. Almancayı öğrenmeye başlamadan önce ilk olarak araştırılan konu sayıların nasıl yazıldığı ve okunduğudur. Almancayı tamamıyla kavramak istiyorsanız sayıları öğrenmeye başlamanız faydalı olacaktır.

Your browser isn’t supported anymore. Update it to have the best YouTube practical experience and our most recent capabilities. Find out more

Günlük hayatta her zaman her yerde kullanılacak ve karşımıza çıkacak olan Almanca sayılar konusu çAlright iyi öğrenilmeli, sayıların nasıl teşkil edildiği iyice bellenmeli ve Almanca sayılar güzelce ezberlenerek bolca tekrar yapılmalıdır.

Bir dahaki sefere yorum yaptığımda kullanılmak üzere advertımı, e-posta adresimi ve web site adresimi bu tarayıcıya kaydet.

Generally Enabled Necessary cookies are Definitely essential for the web site to operate appropriately. This classification only includes cookies that assures essential functionalities and safety features of the website. These almanca sayılar cookies will not store any individual info. Non-required Non-required

mutlaka herkesi yakından ilgilendiren bir konudur. Bu sebeple sizler için Almanca Sayıların yazılışları ve okunuşları hakkında kapsamlı bilgiler derledik.

Dört sayı farklıdır: Yazılışında ve okunuşunda farklılık olan yalnızca 4 sayı var. Geri kalan standarttır. Farklılık şunlarda;

We also use 3rd-get together cookies that help us examine and understand how you employ this Web-site. These cookies will likely be stored in your browser only along with your consent. You also have the option to choose-out of those cookies. But opting away from some of these cookies may possibly impact your browsing knowledge.

Almanca’da birine yaşadığı yer sorulurken ‘Wo‘ soru kelimesi ve ‘wohnen‘ fiili kullanılır.

Belki de ilk etapta 3 basamaklı sayılara ihtiyaçlarının çAlright olmayacağını düşünerek Almanca 3 basamaklı sayılar onların ilgisini çekmiyor. Tabi bu durum kişiden kişiye değişebilir. Ama unutmamak gerekir ki Almanca sayılar konusunun içerisinde 3 basamaklı sayılarda vardır.

Not: Bu cevap kalıbında isim ve soy isim birlikte söylenir. Aşağıdaki cevap kalıbında ise sadece isim söylenir.

Öğreneceğimiz bu konuda sizlere Almanca’da tanışma ile ilgili sohbetlerin kurulmasında gardenımcı olacak bazı kelimeleri ve cümleleri sizlere sunduk.

Report this page